Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Norconsult AS, Ålesund/Ulsteinvik
 • Retirov. 4
 • 6019 Ålesund
 • http://www.norconsult.no
 • 70170500
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Siri Anette Myklebust (MNLA)
 • siri.anette.myklebust@norconsult.com
 • 924 03 483
 • Ingvild Yri (MNLA)
 • ingvild.yri@norconsult.com
 • 920 19 346