Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Agraff Arkitektur AS
 • Mellomila 56
 • 7018 TRONDHEIM
 • http://www.agraff.no
 • 73 84 13 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Løvdal (MNLA)
 • jan@agraff.no
 • 970 33 931
 • Trond Heggem (MNLA)
 • trond@agraff.no
 • 990 14 946