Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Asplan Viak AS, Sandvika
 • Kjørbov. 12
 • Pb. 24
 • 1300 SANDVIKA
 • http://www.asplanviak.no
 • 41619141
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gabriele Kozderka Røkenes, gruppeleder (MNLA)
 • gabriele.rokenes@asplanviak.no
 • 955 54 010
 • Janicke Ramfjord Egeberg (MNLA)
 • janicker.egeberg@asplanviak.no
 • 909 51 212
 • Mette Skarpaas (MNLA)
 • mette.skarpaas@asplanviak.no
 • 930 06 745