Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • Asplan Viak AS, Skien
  • Torgg. 18
  • Pb. 393 Sentrum
  • 3701 SKIEN
  • http://www.asplanviak.no
  • 41799417
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Bjørg Wethal (MNLA)
  • bjorg.wethal@asplanviak.no
  • 932 92 380