Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Asplan Viak AS, Stavanger
 • Østervågkaien 1 A
 • 4006 STAVANGER
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi Kristin Urtegård, gruppeleder (MNLA)
 • heidi.urtegaard@asplanviak.no
 • 930 14 333
 • Silje Steinarsdatter Kjosavik (MNLA)
 • SiljeS.Kjosavik@asplanviak.no
 • 411 21 093
 • Renata Aradi (MNLA)
 • renata.aradi@asplanviak.no
 • 477 07 052