Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Asplan Viak AS, Trondheim
 • Abels g. 9
 • 7030 TRONDHEIM
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Lisbet Haug, fagsjef landskapsarkitektur (MNLA)
 • lisbet.haug@asplanviak.no
 • 952 25 201
 • Sigrid Vasseljen, gruppeleder (MNLA)
 • sigrid.vasseljen@asplanviak.no
 • 928 79 750
 • Nina Rieck (MNLA)
 • nina.rieck@asplanviak.no
 • 986 42 716