Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • Smedsvig landskapsarkitekter AS
  • Øvre Korskirkesmauet 2 B
  • 5018 BERGEN
  • http://www.smedsvig-landskap.no
  • 55 21 04 70
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Arne Smedsvig (MNLA)
  • arne@smedsvig-landskap.no
  • 917 26 115