Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Norconsult AS, Sandvika
 • Vestfjordgt. 4
 • 1338 SANDVIKA
 • http://www.norconsult.no
 • 67 57 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hilda Øfsthus (MNLA)
 • Hilda.Ofsthus@norconsult.com
 • 454 01 698
 • Kjetil Espedal (MNLA)
 • kjetil.espedal@norconsult.com
 • 928 79 262