Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Asplan Viak AS, Bergen
 • Fabrikkg. 3
 • Pb. 2304 Solheimsviken
 • 5824 BERGEN
 • http://www.asplanviak.no
 • 95070399
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anna Wathne, gruppeleder (MNLA)
 • anna.wathne@asplanviak.no
 • 481 71 410
 • Jarle Skjold (MNLA)
 • jarle.skjold@asplanviak.no
 • 99786583
 • Guro Steine (MNLA)
 • guro.steine@asplanviak.no
 • 932 91 190