Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • COWI AS, Oslo
  • Karvesvingen 2
  • 0579 OSLO
  • http://www.cowi.no
  • 02694
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Visualisering Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Aksel Dvergsten
  • akd@cowi.com
  • 938 57 036