Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Gullik Gulliksen AS, Oslo
 • Rosenborg gt. 19 A
 • Pb. 5199 Majorstuen
 • 0302 OSLO
 • http://www.gullikgulliksen.no
 • 47 77 04 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Johanna Göranson (MNLA)
 • jg@gullikgulliksen.no
 • 980 50 746
 • Heidi Borgersen
 • hb@gullikgulliksen.no
 • 913 96 001