Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Feste Sør AS, Porsgrunn
 • Tordenskjoldsg. 6
 • Pb. 120
 • 3901 PORSGRUNN
 • http://www.feste.no
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Stina Lindland Østevik (MNLA)
 • slo@feste.no
 • 47 01 03 30
 • Tone Telnes (MNLA)
 • tt@feste.no
 • 97 77 99 90