Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • Norconsult AS, Stavanger
  • Jåttåflaten 27, 4020 Stavanger
  • Pb. 130
  • 4065 STAVANGER
  • http://www.norconsult.no/
  • 51 90 53 00
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
  • Margrét Backman
  • margret.backman@norconsult.com
  • 454 04 615