Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Norconsult AS, Stavanger
 • Pb. 130
 • 4065 STAVANGER
 • http://www.norconsult.no/
 • 51 90 53 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Margrét Backman
 • margret.backman@norconsult.com
 • 454 04 615
 • Helgi Ibsen Heidarsson (MNLA)
 • helgi.ibsen.heidarsson@norconsult.com
 • 454 04 603