Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Multiconsult, Region Vest, Bergen
 • Nesttunbrekka 99
 • 5221 Bergen
 • http://www.multiconsult.no
 • 55 62 37 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Åsta Midtbø (MNLA)
 • Asta.midtbo@multiconsult.no
 • 93 45 44 20
 • Ragni L Helweg (MNLA)
 • Ragni.lucie.helweg@multiconsult.no
 • 906 97 612