Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Norconsult AS, Bergen
 • Valkendorfsgt. 6
 • 5012 BERGEN
 • http://www.norconsult.no
 • 55 37 55 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Gårdsrom Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Laila Iren Isene (MNLA)
 • laila.iren.isene@norconsult.com
 • 990 03 139
 • Johan Abrahamsson (MNLA)
 • Johan.Abrahamsson@norconsult.com
 • 454 04 586