Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Rambøll, Trondheim
 • Kobbesg. 2
 • Pb. 9420 Sluppen
 • 7493 TRONDHEIM
 • http://www.ramboll.no
 • 73 84 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Ole Lein (MNLA)
 • jan.ole.lein@ramboll.no
 • 932 43 280
 • Ragnhild Syrstad (MNLA)
 • ragnhild.syrstad@ramboll.no
 • 930 62 932