Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Norconsult AS, Hamar
 • Torgg. 22
 • 2317 HAMAR
 • http://www.norconsult.no
 • 62 02 52 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Institusjoner Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Brit Angell Johnson (MNLA)
 • Brit.Angell.Johnson@norconsult.com
 • 948 92 735
 • Ragnhild Lied Børke (MNLA)
 • ragnhild.lied.borke@norconsult.com
 • 412 03 217