Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

  • COWI AS, Fredrikstad
  • Kobberslagerstredet 2
  • 1671 KRÅKERØY
  • http://www.cowi.no
  • 0 26 94
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Liv Marie Bodal (MNLA)
  • lmb@cowi.no
  • 414 17 140