Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Rambøll, Lillehammer
 • Løkkeg. 9
 • 2615 Lillehammer firmapost@ramboll.no
 • https://no.ramboll.com/
 • 61 27 05 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Gårdsrom By og tettstedsutvikling Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Sissel Røste Strømsjordet (MNLA)
 • sissel.stromsjordet@ramboll.no
 • 977 79 987
 • Ingfrid Lyngstad (MNLA)
 • ingfrid.lyngstad@ramboll.no
 • 952 82 264