Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Asplan Viak AS, Oslo
 • Kongensg. 1
 • Postboks 337 Sentrum
 • 0101 OSLO
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Alf Haukeland, gruppeleder (MNLA)
 • alf.haukeland@asplanviak.no
 • 454 99 474
 • Andreas Nypan (MNLA)
 • andreas.nypan@asplanviak.no
 • 984 53 848
 • Rune Skeie
 • rune.skeie@asplanviak.no
 • 41851290