Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Rambøll, Oslo
 • Harbitzalléen 5, Harbitz Torg
 • 0275 OSLO
 • http://www.ramboll.no
 • 22 51 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Visualisering Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg
Kontakt:
 • Konstantin Valev (MNLA)
 • konstantin.valev@ramboll.no
 • 92 40 40 62
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@ramboll.no
 • 476 45 364