Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Sweco Norge AS, Bergen
 • Fantoftvegen 14 P
 • 5072 BERGEN
 • http://www.sweco.no
 • 55 27 50 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Friluftsområder, turveier, strandsoner Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hilde Nilsen
 • hilde.nilsen@sweco.no
 • 950 42 888
 • Trine Ruud Gjerde
 • trineRuud.gjerde@sweco.no
 • 477 03 630