Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Henning Larsen, Arendal
 • Erik Børresens alle 7
 • Pb. 113 Bragernes
 • 3001 Drammen firmapost@ramboll.no
 • https://no.ramboll.com/
 • 32 25 45 00
 • By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Samferdsel Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Kirkegårder, gravplasser Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@ramboll.no
 • 476 45 364
 • Marte Høibraaten (MNLA)
 • marte.hoibraaten@ramboll.no
 • 95 22 82 45