Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Rambøll, Drammen
 • Erik Børresens alle 7
 • Pb. 113 Bragernes
 • 3001 Drammen
 • http://www.ramboll.no
 • 32 25 45 00
 • By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Samferdsel Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Kirkegårder, gravplasser Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@ramboll.no
 • 476 45 364
 • Linn Holthe (MNLA)
 • linn.holthe@ramboll.no
 • 997 26 897