Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • LINK arkitektur AS
 • Kirkeg. 4
 • Pb. 383
 • 0102 Oslo
 • http://www.linkarkitektur.no
 • 21 52 22 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Erle Stenberg
 • erle.stenberg@linklandskap.no
 • 936 70 082
 • Ivar F. Nielsen
 • ifn@linklandskap.no
 • 97 09 76 45