Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Henning Larsen Norge
 • Henrik Wergelandsg. 29
 • Pb. 116
 • 4662 Kristiansand Kristiansand@henninglarsen.com
 • https://henninglarsen.com/no
 • 994 28 100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Trine Jepsen Hermansen (MNLA)
 • trine.hermansen@henninglarsen.com
 • 977 70 876