Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Rambøll, Kristiansand
 • Henrik Wergelandsg. 29
 • Pb. 116
 • 4662 Kristiansand firmapost@ramboll.no
 • http://www.ramboll.no
 • 994 28 100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • goril.mortensen@ramboll.no
 • 970 60 644
 • Trine Jepsen Hermansen (MNLA)
 • trine.hermansen@ramboll.no
 • 977 70 876