Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • TAG arkitekter AS, Bergen
 • Nøsteg. 44
 • 5011 Bergen
 • http://www.tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Hageplanlegging Skjøtselsplaner Institusjoner Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg Samferdsel Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Merete Gunnes (MNLA)
 • mg@tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Jorun Espetvedt (MNLA)
 • je@tagarkitekter.no
 • 905 01 539