Finn landskapsarkitekt

 Her kan du finne landskapsarkitekter.

 • Multiconsult, Oslo
 • Nedre Skøyen v. 2
 • Pb. 265 Skøyen
 • 0213 Oslo
 • http://www.multiconsult.no
 • 21 58 00 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Hanne Tangen
 • hanne.tangen@multiconsult.no
 • 970 34 857
 • Nora Helleland (MNLA)