Bypark Nedre Foss: 6.11.2008

Friluftsetaten Oslo kommune har lyst ut åpen internasjonal prosjektkonkurranse om Bypark Nedre Foss. Innleveringsfrist 6.11.2008

Informasjon om konkurransen på Oslo kommunes anskaffelsesportal: http://oslo.kommune.no/anskaffelser

Doffin referansenr: 136898