Gang-/sykkelvei og grøntanlegg, Fornebu

Prosjekt nr 99006 Fornebu, K20015 VA-, G/S-vei og grøntanlegg

Entreprisen omfatter bygging av: Terrengarbeider med ca. 20 000m3 masseflytting. 350 m langt VA - anlegg som inneholder 150 V, 200 SP, 600/800 OV og 11 stk. kummer. Landskapsarbeider
CPV: 45000000.

Dokumenter tilgjengelige inntil 15.01.2008
Tidsfrist: 21.01.2008

Oppdragsgiver: Statsbygg
Kontakt: Fornebu IFBU v/ Tore Herland, tore.herland@statsbygg.no
Tlf: 67 10 21 65/ 907 21 943

Lenke til Doffin