Sluppen bru med omgivelser, Trondheim. Plan-og designkonkurranse

Konkurransegrunnlaget er nå klart. Av i alt 17 team som søkte om prekvalifisering er disse valgt ut til å delta i plan- og designkonkurransen:

•             COWI i samarbeid med Dissing+Weitling
•             Lab 71 i samarbeid med Agraff og Buro Happold
•             Multiconsult i samarbeid med Plan Arkitekter, Faveo og Degree of freedom
•             Rambøll UK i samarbeid med Wilkinson Eyre og Schønherr landskap
•             Reinertsen i samarbeid med tegn_3 og Arup

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Landskapsarkitekt Rune Vik MNLA