Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • ABO Plan & Arkitektur AS
 • Hamnev. 53, 5200 OS, Torgbakken 9, 5401 Stord
 • Pb. 291
 • 5203 OS
 • http://www.abo-ark.no
 • 56 57 00 70
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Næringsområder Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Parker, byrom, gater, torg Institusjoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg
Kontakt:
 • Tommy Ingmar Hansen
 • tommy@abo-ark.no
 • 97 58 40 04
 • Karoline Eldøy
 • ke@abo-ark.no
 • 90 66 16 31
 • Kari Hope (MNLA)
 • kari@abo-ark.no
 • 996 48 749
 • AFRY Ark Studio
 • Lilleakerv. 8
 • Postboks 18, Lilleaker
 • 0216 Oslo
 • https://www.afryarkstudio.no
 • +47 24 10 10 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åse W. Lundekvam
 • aase.lundekvam@afry.com
 • 99 64 35 02
 • Jens Lampe Rongstad (MNLA)
 • jens.rongstad@afry.com
 • 997 50 566
 • Agraff Arkitektur AS
 • Mellomila 56
 • 7018 TRONDHEIM
 • http://www.agraff.no
 • 73 84 13 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Løvdal (MNLA)
 • jan@agraff.no
 • 970 33 931
 • Marte Willumsen (MNLA)
 • marte@agraff.no
 • 980 76 560
 • Arkitektbua AS
 • Størksv. 2
 • 2420 TRYSIL
 • http://www.arkitektbua.no
 • 62 45 06 85
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging By og tettstedsutvikling Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Per Anders Rundfloen (MNLA)
 • per.anders@arkitektbua.no
 • 919 02 382
 • Arkitektgruppen CUBUS as
 • Halfdan Kierulfsg. 4
 • 5017 BERGEN
 • http://www.arkcubus.no
 • 55 21 44 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Næringsområder Samferdsel Friluftsområder, turveier, strandsoner Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Malin Lundholm (MNLA)
 • malin@arkcubus.no
 • 46 12 40 21
 • Odd Eilert Mjellem
 • odd.eilert@arkcubus.no
 • 994 91 173
 • Arkitema
 • Cort Adelers gate 30,
 • 0254 Oslo
 • https://arkitema.com/no
 • 22 99 44 50/94 79 45 79
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Thomas Innseth
 • thin@arkitema.com
 • 94 79 45 79
 • Per-Olav Hagen
 • peoh@arkitema.com
 • 91 15 73 27
 • Aros arkitekter AS
 • Langgt. 10
 • 4306 Sandnes
 • http://www.aros.no
 • 47 68 40 00
 • Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Næringsområder By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gina Skjørestad
 • gsk@aros.no
 • 984 57 574
 • Asplan Viak AS, Arendal
 • Kystv. 14
 • Postboks 701 Stoa
 • 4808 ARENDAL
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Espen Evensen Reinfjord,Regionleder, analyse plan og landskap, sør (MNLA)
 • espenevensen.reinfjord@asplanviak.no
 • 481 28 056
 • Hanne Alnæs, gruppeleder landskap (Kristiansand og Arendal) (MNLA)
 • hanne.alnes@asplanviak.no
 • 900 61 410
 • Asplan Viak AS, Bergen
 • Fabrikkg. 3
 • Pb. 2304 Solheimsviken
 • 5824 BERGEN
 • http://www.asplanviak.no
 • 95070399
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anna Wathne, gruppeleder (MNLA)
 • anna.wathne@asplanviak.no
 • 481 71 410
 • Asplan Viak AS, Hamar
 • Stangevegen 12, 2. etg.
 • Pb. 295,
 • 2302 Hamar
 • http://www.asplanviak.no
 • 90276970
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kristin Aarskog, gruppeleder plan og landskap (MNLA)
 • kristin.aarskog@asplanviak.no
 • 924 49 602
 • Asplan Viak AS, Kongsberg
 • Industritunet
 • Dyrmyrgt. 35
 • 3611 KONGSBERG
 • http://www.asplanviak.no
 • 45293153
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Margit Opsahl (MNLA)
 • margit.opsahl@asplanviak.no
 • 45293153
 • Asplan Viak AS, Kristiansand
 • Vestre Strandg. 27
 • 4611 Kristiansand
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hanne Alnæs, gruppeleder landskap (Kristiansand og Arendal) (MNLA)
 • hanne.alnes@asplanviak.no
 • 900 61 410
 • Asplan Viak AS, Leikanger
 • Sognefjordv. 40
 • 6863 Leikanger
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hilde Ruud, gruppeleder (MNLA)
 • hilde.ruud@asplanviak.no
 • 416 37 898
 • Johanne Broch Hauge (MNLA)
 • johanne.hauge@asplanviak.no
 • 951 82 479
 • Asplan Viak AS, Oslo
 • Kongensg. 1
 • Postboks 337 Sentrum
 • 0101 OSLO
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Andreas Nypan, gruppeleder landskap (MNLA)
 • andreas.nypan@asplanviak.no
 • 984 53 848
 • Asplan Viak AS, Sandvika
 • Kjørbov. 12
 • Pb. 24
 • 1300 SANDVIKA
 • http://www.asplanviak.no
 • 41619141
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Live Hunskaar (MNLA)
 • live.hunskaar@asplanviak.no
 • 406 18 911
 • Asplan Viak AS, Skien
 • Torgg. 18
 • Pb. 393 Sentrum
 • 3701 SKIEN
 • http://www.asplanviak.no
 • 41799417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Bjørg Wethal (MNLA)
 • bjorg.wethal@asplanviak.no
 • 932 92 380
 • Asplan Viak AS, Stavanger
 • Østervågkaien 1 A
 • 4006 STAVANGER
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi K. Urtegård, gruppeleder landskap (MNLA)
 • heidi.urtegaard@asplanviak.no
 • 930 14 333
 • Asplan Viak AS, Tromsø
 • Kirkegata 4
 • 9008 TROMSØ
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Rakel Katrine Fredriksen, gruppeleder (MNLA)
 • rakel.fredriksen@asplanviak.no
 • 918 19 261
 • Asplan Viak AS, Trondheim
 • Abels g. 9
 • 7030 TRONDHEIM
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Sigrid Vasseljen, gruppeleder landskap (MNLA)
 • sigrid.vasseljen@asplanviak.no
 • 928 79 750
 • Lisbet Haug, fagsjef landskapsarkitektur (nasjonalt) (MNLA)
 • lisbet.haug@asplanviak.no
 • 952 25 201
 • Asplan Viak AS, Tønsberg
 • Kjellev. 21
 • Pb. 87 Sentrum
 • 3101 TØNSBERG
 • http://www.asplanviak.no
 • 417 99 417
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Inger Synnøve Elsness (MNLA)
 • ingers.elsness@asplanviak.no
 • 98 44 96 67
 • Asplan Viak AS, Ål
 • Sundretunet
 • Sundrejordet 4
 • 3570 ÅL
 • http://www.asplanviak.no/
 • 417 99 417
 • Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging By og tettstedsutvikling Næringsområder Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Marianne Laa (MNLA)
 • marianne.laa@asplanviak.no
 • 971 65 167
 • Asplan Viak AS, Ås
 • Moerv. 5
 • 1430 ÅS
 • http://www.asplanviak.no
 • 920 52 729
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Astrid Høie Fredheim
 • astrid.fredheim@asplanviak.no
 • 936 32 132
 • ATSITE
 • Filipstadveien 5
 • 0250 OSLO
 • http://www.atsite.no/
 • 92 04 02 68
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anne Truelsen Schultz (MNLA)
 • anne@atsite.no
 • 92 04 02 68
 • Imke Wojanowski (MNLA)
 • iw@atsite.no
 • 47 30 72 40
 • ATSITE AS, Stavanger
 • Strandkaien 44
 • 4005 Stavanger
 • http://www.atsite.no
 • 47 30 72 40
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Imke Wojanowski (MNLA)
 • iw@atsite.no
 • 47 30 72 40
 • Anne Truelsen Schultz (MNLA)
 • anne@atsite.no
 • 92 04 02 68
 • bar bakke landskapsarkitekter as
 • CJ Hambros plass 7, 4. etg.
 • CJ Hambros plass 7
 • 0164 OSLO
 • http://www.barbakke.no
 • 992 52 255
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Mona Kramer Wendelborg (MNLA)
 • mona@barbakke.no
 • 920 57 200
 • Kjersti Vallevik Håbjørg (MNLA)
 • kjersti@barbakke.no
 • 419 08 937
 • Bjørbekk & Lindheim AS
 • Sagveien 23 A
 • 0459 OSLO
 • http://www.blark.no
 • 22 04 04 60
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Line Løvstad Nordbye (MNLA)
 • lln@blark.no
 • 97 65 02 04
 • Jostein Bjørbekk (MNLA)
 • jb@blark.no
 • 900 56 417
 • Blå Landskapsarkitekter AS
 • Brekkev. 5 H
 • Pb. 158
 • 1431 ÅS
 • http://www.blaveis.no
 • 970 05 530/970 38 493
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger By og tettstedsutvikling Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Siri Lima (MNLA)
 • siri@blaveis.no
 • 970 38 493
 • Sille Winsnes (MNLA)
 • sille@blaveis.no
 • 970 05 530
 • BOGL Norge AS
 • Hausmannsgate 6, 8 etg.
 • 0185 Oslo
 • http://www.bogl.no
 • info@bogl.no
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Betina Holt Haraldsen
 • bhh@bogl.no
 • 41 28 25 18
 • Jens Linnet
 • jl@bogl.no
 • +45 61 26 71 21
 • COWI AS, Bergen
 • Inger Bang Lunds vei 4
 • 5059 Bergen
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jannicke Neteland Olsen
 • jaon@cowi.no
 • 45 40 47 32
 • COWI AS, Drammen
 • Nedre Strandg. 3
 • 3015 Drammen
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Amund Siem Utne (MNLA)
 • aut@cowi.no
 • 901 06 792
 • COWI AS, Fredrikstad
 • Kobberslagerstredet 2
 • 1671 KRÅKERØY
 • http://www.cowi.no
 • 0 26 94
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Oddvar Bugdø-Aarseth
 • odbu@cowi.com
 • 45 000 405
 • COWI AS, Haugesund
 • Rennesøyg. 12
 • 5537 HAUGESUND
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Institusjoner Visualisering Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hjørdis Hausken
 • hjhn@cowi.com
 • 924 10 516
 • COWI AS, Hønefoss
 • Hvervenmov. 45
 • 3511 HØNEFOSS
 • http://www.cowi.no/
 • 02694
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Kirkegårder, gravplasser Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Amund Siem Utne (MNLA)
 • aut@cowi.no
 • 901 06 792
 • COWI AS, Oslo
 • Karvesvingen 2
 • 0579 OSLO
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Visualisering Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Aksel Dvergsten
 • akd@cowi.com
 • 938 57 036
 • COWI AS, Stavanger
 • Richard Johnsens g. 12
 • Pb 8034
 • 4021 Stavanger
 • https://www.cowi.no
 • 02694
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Marianne Berge (MNLA)
 • mibg@cowi.com
 • 916 97 461
 • COWI AS, Tromsø
 • Stakkevollv. 41
 • 9010 Tromsø
 • http://www.cowi.no
 • 02694
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Preben Lyngaas Jensen
 • plje@cowi.com
 • 934 93 338
 • Curve Studio AS
 • Tollbodalmenningen 5, 5004 Bergen
 • hello@curvestudio.no
 • https://curvestudio.no
 • 484 99 818
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Visualisering
Kontakt:
 • Johan Alexander Abrahamsson (MNLA)
 • johan@curvestudio.no
 • 454 04 586
 • Kenneth Waggestad-Stoa
 • kenneth@curvestudio.no
 • 484 99 818
 • Dronninga landskap AS
 • Dronningens g. 22
 • 0154 OSLO
 • http://www.dronninga.com
 • 97 95 41 35
 • Kirkegårder, gravplasser Gårdsrom Parker, byrom, gater, torg Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Institusjoner Samferdsel Visualisering Historiske anlegg Næringsområder Boligområder, hyttefelt Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Alf Selnesaunet
 • alf@dronninga.com
 • 979 54 135
 • Rainer Stange (MNLA)
 • rainer@dronninga.com
 • 900 47 530
 • Ragnhild Momrak (MNLA)
 • ragnhild@dronninga.com
 • 959 63 769
 • edit AS
 • Myntgata 2C
 • 0151 Oslo hello@edit.land
 • https://edit.land
 • (+47)93095008
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Linn Runeson
 • linn@edit.land
 • (+47)93095008
 • Eric Reid
 • eric@edit.land
 • 48407250
 • Eika landskap
 • Nordbøgata 9 A, 4006 STAVANGER
 • www.eikalandskap.no
 • 99 44 82 29
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging By og tettstedsutvikling Samferdsel Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Næringsområder Visualisering
Kontakt:
 • Astrid Norland (MNLA)
 • an@eikalandskap.no
 • 99 44 82 29
 • Philip Arthur Nessa (MNLA)
 • pan@eikalandskap.no
 • 40627651
 • En til En Arkitekter A/S
 • Vaskerelven 8
 • 5014 Bergen
 • http://www.entilen-arkitekter.no
 • 55 30 48 80/ 415 64 707
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Johanne M. T. Aksnes
 • johanne@entilen-arkitekter.no
 • 415 54 707
 • Hector Pina-Barrios
 • hector@entilen-arkitekter.no
 • 452 14 249
 • Marianne Øverås Aasebø, planarkitekt
 • marianne@entilen-arkitekter.no
 • 995 60 975
 • Feste Kapp AS
 • Kapp Næringshage
 • Pb. 113
 • 2858 KAPP
 • http://www.feste.no
 • 46 79 02 42 // 970 74 190
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Hans Olav Haug Egge (MNLA)
 • hoe@feste.no
 • 970 74 190
 • Ingunn Agnethe Lønstad (MNLA)
 • il@feste.no
 • 467 90 242
 • Feste NordØst as
 • Gata 1, 2540 Tolga
 • Pb. 33
 • 2540 TOLGA
 • http://www.feste.no
 • 62 48 03 55
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Stine Ringnes (MNLA)
 • sr@feste.no
 • 99 23 58 77
 • Helge Bakke (MNLA)
 • hb@feste.no
 • 95 87 42 17
 • Feste Sør AS, Arendal
 • Torvet 5
 • 4836 Arendal
 • http://www.feste.no
 • (+47) 47 01 03 30
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Line Bull
 • lb@feste.no
 • 928 60 853
 • Tone Telnes (MNLA)
 • tt@feste.no
 • 97 77 99 90
 • Feste Sør AS, Porsgrunn
 • Tordenskjoldsg. 6
 • Pb. 120
 • 3901 PORSGRUNN
 • http://www.feste.no
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Gårdsrom Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Line Bull
 • lb@feste.no
 • 928 60 853
 • Tone Telnes (MNLA)
 • tt@feste.no
 • 97 77 99 90
 • FLYTLANDSKAP AS
 • Drammensveien 288
 • 0283 OSLO
 • https://www.flytlandskap.no
 • 95 55 40 10/90 95 12 12
 • Hageplanlegging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gabriele Kozderka Røkenes (MNLA)
 • g@flytlandskap.no
 • 95 55 40 10
 • Janicke Ramfjord Egeberg (MNLA)
 • j@flytlandskap.no
 • 90 95 12 12
 • GG Landskap as
 • Norneveien 8
 • 3226 SANDEFJORD
 • www.gglandskap.no
 • +47 91616839
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Hageplanlegging Næringsområder Parker, byrom, gater, torg
Kontakt:
 • Gullik Gulliksen (MNLA)
 • gullik@gglandskap.no
 • +47 91616839
 • Grindaker AS
 • Rådhusgata 25
 • 0158 OSLO
 • http://www.grindaker.no
 • 23 11 34 40
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heikki Granroth (MNLA)
 • heikki.granroth@grindaker.no
 • Vida Nygaard
 • vida.nygaard@grindaker.no
 • 906 22 182
 • Gullik Gulliksen AS, Oslo
 • Rosenborggt. 19 A
 • Pb. 5199 Majorstuen
 • 0302 OSLO
 • http://www.gullikgulliksen.no
 • 47 77 04 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi Borgersen (MNLA)
 • hb@gullikgulliksen.no
 • 913 96 001
 • Johanna Göranson (MNLA)
 • jg@gullikgulliksen.no
 • 411 91 080
 • Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
 • Nordre Fokserød 13
 • 3241 SANDEFJORD
 • http://www.gullikgulliksen.no
 • 47 77 04 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi Borgersen (MNLA)
 • hb@gullikgulliksen.no
 • 913 96 001
 • Johanna Göranson (MNLA)
 • jg@gullikgulliksen.no
 • 411 91 080
 • Hallstein AS
 • Monrads g. 13 A
 • 0564 Oslo
 • http://www.hallstein.no
 • 90 40 10 70
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Visualisering
Kontakt:
 • Hallstein Guthu
 • hallstein@hallstein.no
 • 904 01 070
 • Yan Zou (MNLA)
 • zoe@hallstein.no
 • 46 57 27 35
 • Haug Landskap AS
 • Nedredammen 6 A
 • 3475 SÆTRE
 • http://www.hauglandskap.no
 • 996 40 252
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Historiske anlegg By og tettstedsutvikling Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Næringsområder Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Merete Haug (MNLA)
 • merete@hauglandskap.no
 • 996 40 252
 • Henning Larsen Norge
 • Kystv. 2
 • 4841 Arendal
 • https://henninglarsen.com/no
 • 37073100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • Goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Camilla Grefstad Wiig
 • camilla.wiig@henninglarsen.com
 • 958 12 317
 • Henning Larsen Norge
 • Erik Børresens alle 7
 • Pb. 113 Bragernes
 • 3001 Drammen
 • https://henninglarsen.com/no
 • 32 25 45 00
 • By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Samferdsel Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@henninglarsen.com
 • 476 45 364
 • Marte Høibraaten (MNLA)
 • marte.hoibraaten@henninglarsen.com
 • 95 22 82 45
 • Henning Larsen Norge
 • Henrik Wergelandsg. 29
 • Pb. 116
 • 4662 Kristiansand Kristiansand@henninglarsen.com
 • https://henninglarsen.com/no
 • 994 28 100
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering
Kontakt:
 • Gøril Mortensen (MNLA)
 • goril.mortensen@henninglarsen.com
 • 970 60 644
 • Trine Jepsen Hermansen (MNLA)
 • trine.hermansen@henninglarsen.com
 • 977 70 876
 • Henning Larsen Norge
 • Løkkeg. 9
 • 2615 Lillehammer
 • https://henninglarsen.com/no
 • 61 27 05 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Gårdsrom By og tettstedsutvikling Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Sissel Røste Strømsjordet (MNLA)
 • sissel.stromsjordet@henninglarsen.com
 • 977 79 987
 • Henning Larsen Norge
 • Harbitzalléen 5, Harbitz Torg, 0275 Oslo
 • Pb. 427 Skøyen
 • 0213 OSLO
 • https://henninglarsen.com/no
 • 22 51 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Visualisering Lokal overvannsdisponering Boligområder, hyttefelt Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Hageplanlegging Gårdsrom Næringsområder Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Lars-Erik Vedvik Hansen (MNLA)
 • lars-erik.hansen@henninglarsen.com
 • 913 83 153
 • Henning Larsen Norge
 • Kobbesg. 2
 • Pb. 9420 Sluppen
 • 7493 TRONDHEIM
 • https://henninglarsen.com/no
 • 73 84 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Ole Lein (MNLA)
 • jan.ole.lein@henninglarsen.com
 • 932 43 280
 • Tor Nilssen (MNLA)
 • tor.nilssen@henninglarsen.com
 • 91 32 08 78
 • In Situ AS
 • Bernt Ankers g. 19
 • 1534 MOSS
 • http://www.insitu.no
 • 69 20 60 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsa Hjorth (MNLA)
 • ah@insitu.no
 • 957 66 783
 • Maria Thøgersen Eide (MNLA)
 • mte@insitu.no
 • 952 42 163
 • Gro Tandberg (MNLA)
 • gt@insitu.no
 • 419 08 938
 • IN'BY AS
 • Grubbeg. 14
 • 0179 OSLO
 • http://www.inby.no
 • 22 94 24 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Sigurd Østbye (MNLA)
 • so@inby.no
 • 917 44 820
 • Ola Bettum (MNLA)
 • ob@inby.no
 • 913 25 994
 • Peer Lehn-Pedersen
 • plp@inby.no
 • 936 84 343
 • KB Arkitekter
 • Bulls gate 2 A
 • PB. 333, 3110 Tønsberg
 • kontor@kbarkitekter.no
 • https://www.kbarkitekter.no
 • 33 37 84 84
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anne-Kari Hetterud (MNLA)
 • hetterud@kbarkitekter.no
 • 905 87 541
 • Ann-Charlotte Kristina Horgen (MNLA)
 • horgen@kbarkitekter.no
 • 458 47 403
 • Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS
 • Sagv. 19
 • 6412 MOLDE
 • http://www.landskapsarkitekten.no
 • 928 66 663
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner
Kontakt:
 • Roger Tokle (MNLA)
 • post@landskapsarkitekten.no
 • 928 66 663
 • Lala Tøyen AS
 • Trondheimsveien 37
 • 0560 Oslo
 • http://www.lala.no
 • (+47) 92 89 59 57
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Lokal overvannsdisponering Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Historiske anlegg
Kontakt:
 • Iwan Thomson (MNLA)
 • iwan@lala.no
 • 400 46 659
 • Madeleine Fredriksen
 • Madeleine@lala.no
 • 92 89 59 57
 • LandArk as
 • Leirfjordveien 160
 • 8890 LEIRFJORD
 • http://www.landark.no
 • 926 22 556
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsfrid Fagervik (MNLA)
 • landark@landark.no
 • 926 22 556
 • Nina Karlsø (MNLA)
 • karlso@landark.no
 • 990 38 025
 • LANDSKAPERIET AS
 • Øvre Slottsgate 2B
 • 0157 Oslo
 • http://www.landskaperiet.no
 • 46 77 26 00
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Marianne Thomassen (MNLA)
 • mt@landskaperiet.no
 • 971 81 674
 • Mona Kittelsen Røberg (MNLA)
 • mkr@landskaperiet.no
 • 977 06 181
 • Landskapskollektivet AS
 • Thor Dahls gate 1
 • 3210 Sandefjord
 • www.landskapskollektivet.no
 • 462 87 312
 • Parker, byrom, gater, torg Barnehager, skoler, idrettsanlegg Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Boligområder, hyttefelt Lokal overvannsdisponering Gårdsrom Næringsområder By og tettstedsutvikling Historiske anlegg Hageplanlegging
Kontakt:
 • Frode Bjærum Pedersen (MNLA)
 • frode@landskapskollektivet.no
 • 462 87 312
 • Ane Lauve Wike (MNLA)
 • ane@landskapskollektivet.no
 • 938 38 565
 • Lotte Malene Kihle (MNLA)
 • lotte@landskapskollektivet.no
 • 900 56 574
 • LARK landskap as
 • Drammensveien 130
 • Pb. 457 Skøyen
 • 0213 Oslo
 • https://larklandskap.no
 • 23 13 12 00
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Historiske anlegg Visualisering
Kontakt:
 • Yvonne Dengin
 • Yvonne@lark.no
 • 901 48 398
 • Kari-Elisabeth Haugan
 • Kari-Elisabeth@lark.no
 • 479 03 361
 • LINK arkitektur AS
 • Kirkeg. 4
 • Postboks 383 Sentrum
 • 0102 Oslo
 • http://www.linkarkitektur.no
 • 21 52 22 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Erle Stenberg
 • erle.stenberg@linklandskap.no
 • 936 70 082
 • Ivar F. Nielsen
 • ifn@linklandskap.no
 • 97 09 76 45
 • LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger
 • Kvitsøyg. 10
 • 4014 Stavanger
 • http://www.linkarkitektur.no
 • 51 60 16 70
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Ida Grande (MNLA)
 • itg@linklandskap.no
 • 482 51 351
 • LO:LE landskap og plan AS
 • Skanseg. 4
 • Synnavinden 45
 • 9015 Tromsø
 • http://www.lolelandskap.no
 • 415 06 783
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Mari A. Aston Bergset (MNLA)
 • mari@lolelandskap.no
 • 415 06 783
 • Annie Breton (MNLA)
 • annie@lolelandskap.no
 • 452 71 581
 • Meta Landskap AS
 • Fjellgata 2 C
 • 0566 Oslo
 • https://www.metalandskap.no
 • 984 34 888
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Erik M. Munkebye (MNLA)
 • info@metalandskap.no
 • 984 34 888
 • Mud AS
 • Rosenkrantzgaten 12
 • post@mud.no
 • 5003 Bergen
 • https://mad.no/mud
 • 40848865
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Visualisering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Niklas Mayr (MNLA)
 • nm@mud.no
 • 40 84 88 65
 • Multiconsult, Oslo
 • Nedre Skøyen v. 2
 • Pb. 265 Skøyen
 • 0213 Oslo
 • http://www.multiconsult.no
 • 21 58 00 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Marthe Laureen Dahl Zimmer
 • Marthe.Zimmer@multiconsult.no
 • 92 62 30 81
 • Tina Fast (MNLA)
 • Tina.fast@multiconsult.no
 • 93 21 91 62
 • Multiconsult, Region Nord
 • Kvaløyveien 156
 • Pb. 2274
 • 9269 TROMSØ
 • http://www.multiconsult.no/
 • 951 90 790
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Barnehager, skoler, idrettsanlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Tom Langeid (MNLA)
 • tom.langeid@multiconsult.no
 • 951 90 790
 • Multiconsult Region Sør, Kristiansand
 • Fjellgata 6
 • 4612 Kristiansand
 • http://www.multiconsult.no
 • 37 40 20 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Gårdsrom Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger By og tettstedsutvikling Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Svanur Larusson (MNLA)
 • svanur.larusson@multiconsult.no
 • 900 66 989
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 951 32 234
 • Multiconsult Region Sør, Stavanger
 • Vassbotnen 23
 • 4033 STAVANGER
 • http://www.multiconsult.no
 • 51 22 46 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 951 32 234
 • Svanur Larusson (MNLA)
 • svanur.larusson@multiconsult.no
 • 900 66 989
 • Multiconsult, Region Vest
 • Nesttunbrekka 99
 • 5221 Bergen bergen@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 55 62 37 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsta Midtbø (MNLA)
 • Asta.midtbo@multiconsult.no
 • 93 45 44 20
 • Ragni L Helweg (MNLA)
 • Ragni.lucie.helweg@multiconsult.no
 • 906 97 612
 • Norconsult AS, Bergen
 • Valkendorfsgt. 6
 • 5012 BERGEN
 • http://www.norconsult.no
 • 55 37 55 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Gårdsrom Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Nina Dybwad (MNLA)
 • nina.dybwad@norconsult.com
 • 996 91 537
 • Norconsult AS, Haugesund
 • Torgg. 10
 • Pb. 458
 • 5501 Haugesund
 • http://www.norconsult.no/
 • 48 01 43 18
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Tor Inge Fredriksen
 • tor.inge.fredriksen@norconsult.com
 • 48 10 43 18
 • Norconsult AS, Larvik
 • Nedre Fritzøeg. 2
 • Pb. 35, 3285 Larvik
 • 3264 Larvik
 • http://www.norconsult.no/
 • 33 14 14 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Næringsområder Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Astrid D. Skalleberg (MNLA)
 • adska@norconsult.no
 • 901 56 237
 • Lena Heggem Jørgensen (MNLA)
 • lehjo@norconsult.no
 • 905 88 075
 • Sveinn Runar Traustason (MNLA)
 • Sveinn.runar.traustason@norconsult.com
 • 913 45 923
 • Torill Lytskjold Olavsen
 • torill.lytskjold.olavsen@norconsult.com
 • 993 57 349
 • Norconsult AS, Sandvika og Oslo
 • Vestfjordgt. 4, 1338 Sandvika
 • Kongens gt 21, 0153 Oslo
 • http://www.norconsult.no
 • 67 57 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Gårdsrom Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner Historiske anlegg
Kontakt:
 • Hilda Øfsthus (MNLA)
 • Hilda.Ofsthus@norconsult.com
 • 454 01 698
 • Kjetil Espedal (MNLA)
 • kjetil.espedal@norconsult.com
 • 928 79 262
 • Norconsult AS, Sogn og Fjordane
 • Dalav. 25
 • 6856 Sogndal
 • http://www.norconsult.no
 • 57 62 79 00
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Linn Marita Næss (MNLA)
 • linn.marita.naess@norconsult.com
 • 454 04 455
 • Gøril Holen Lomheim (MNLA)
 • goril.holen.lomheim@norconsult.com
 • 957 81 489
 • Norconsult AS, Stavanger
 • Jåttåflaten 27
 • Pb. 130
 • 4065 STAVANGER
 • http://www.norconsult.no/
 • 51 90 53 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Margrét Backman
 • margret.backman@norconsult.com
 • 454 04 615
 • Norconsult AS, Steinkjer
 • Kongensgate 27
 • 7713 Steinkjer
 • https://www.norconsult.no
 • 40873734
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Siri Alette Aurstad (MNLA)
 • siri.alette.aurstad@norconsult.com
 • 408 73 734
 • Norconsult AS, avd. Tromsø
 • Stortorget 2
 • Postboks 228
 • 9253 Tromsø
 • https://www.norconsult.no/
 • 77 66 70 80
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Asbjørn Sørensen, avd. leder, sivilarkitekt MNAL
 • asbjørn.sorensen@norconsult.com
 • 45404387
 • Norconsult AS, Trondheim
 • Ingvald Ystgaards v. 3 A
 • 7047 Trondheim
 • http://www.norconsult.no/
 • 73 20 46 00
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Samferdsel Visualisering Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Karin Fossbakk (MNLA)
 • karin.fossbakk@norconsult.com
 • 95 07 08 37
 • Norconsult AS, Ålesund/Ulsteinvik
 • Retirov. 4, 6019 Ålesund
 • Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik
 • http://www.norconsult.no
 • 70 17 05 00
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Sindre Blindheim
 • sindre.blindheim@norconsult.com
 • 95 74 33 11
 • Ingvild Yri (MNLA)
 • ingvild.yri@norconsult.com
 • 920 19 346
 • Nordplan AS - avd Nordfjoreid
 • Eidsg. 45
 • 6771 Nordfjordeid
 • http://www.nordplan.no
 • 406 33 243
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd Ålesund
 • Notenesgt. 14
 • 6002 Ålesund
 • http://www.nordplan.no
 • 406 33 243
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd. Førde
 • Langebruv. 9
 • Pb. 685
 • 6804 Førde
 • http://www.nordplan.no
 • 940 12 876
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Nordplan AS - avd. Vågå
 • Vågåv. 35
 • 2680 Vågå
 • http://www.nordplan.no
 • 970 01 360
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • David Lawford (MNLA)
 • dl@nordplan.no
 • 406 33 243
 • Pir II Arkitekter AS
 • Kongens g. 2
 • 0153 Oslo
 • http://www.pir2.no
 • 97 19 97 14
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Christine Gjermo (MNLA)
 • christine.gjermo@pir2.no
 • 971 99 714
 • Kaja Tiltnes
 • kaja.tiltnes@pir2.no
 • 47 01 50 47
 • PLAN arkitekter as
 • Fjordgt. 50
 • 7010 TRONDHEIM
 • http://www.plan.no
 • 73 53 62 00
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Samferdsel By og tettstedsutvikling Næringsområder Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kari Bøgle (MNLA)
 • kari@plan.no
 • 489 97 428
 • Juliane Ottersen (MNLA)
 • juliane@plan.no
 • 40 53 34 84
 • Prosjektil AS
 • Gauselsplitten, Gamle Forusveien 1
 • 4031 Stavanger
 • http://www.prosjektil.no
 • +47 51 96 27 90
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Magne Fuglestad
 • Magne.fuglestad@prosjektil.no
 • 915 34 146
 • Kristina Hjorteland
 • kristina@prosjektil.no
 • 928 37 455
 • RAM Arkitektur as
 • Elvegata 19
 • 2609 Lillehammer
 • http://www.ram-arkitektur.no
 • 61 26 08 00/95 78 87 22
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anette Høstmælingen
 • anette@ram-arkitektur.no
 • 99 16 50 71
 • Hillevi Høyer-Andreassen (MNLA)
 • hillevi@ram-arkitektur.no
 • 95 78 87 22
 • Selberg Arkitekter AS
 • Sluppenv. 17 B
 • Pb. 6094 Sluppen
 • 7434 Trondheim
 • http://www.selberg.no
 • 73 18 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Skjøtselsplaner Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Neil van Est (MNLA)
 • neil@selberg.no
 • 481 79 981
 • SLA Oslo AS
 • Hausmannsgate 6
 • 0186 Oslo
 • http://www.sla.dk
 • 406 42 836
 • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Louise Fiil Hansen
 • lfh@sla.dk
 • 406 42 836
 • Smedsvig landskapsarkitekter AS
 • Øvre Korskirkesmauet 2 B
 • 5018 BERGEN
 • http://www.smedsvig-landskap.no
 • 55 21 04 70
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Hageplanlegging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vibeke Jorn Myran (MNLA)
 • vibeke@smedsvik-landskap.no
 • 976 36 036
 • Arne Smedsvig (MNLA)
 • arne@smedsvig-landskap.no
 • 917 26 115
 • Snøhetta Oslo AS
 • Akershusstranda 21, Skur 39
 • 0150 Oslo
 • contact@snohetta.com
 • http://www.snohetta.com
 • 24 15 60 60
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Tonje Værdal Frydenlund (MNLA)
 • tonje@snohetta.com
 • 911 07 651
 • Thea Kvamme Hartmann (MNLA)
 • thea@snohetta.com
 • 986 07 291
 • Stener Sørensen as
 • Grønland 53
 • Pb. 2125 Strømsø
 • 3003 DRAMMEN
 • http://www.ssas.no
 • 32 26 44 70
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi Mogstad Bosness (MNLA)
 • heidi@ssas.no
 • 994 46 750
 • Guro Nystuen Brattland (MNLA)
 • guro@ssas.no
 • Studio Gorilla AS
 • Greenhouse/Landbrukskvartalet
 • Schweigaardsg. 34 C
 • 0191 Oslo
 • https://www.studiogorilla.no/
 • 47 63 30 75
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hanna Haukøya Storemyr (MNLA)
 • hanna@studiogorilla.no
 • 47 63 30 75
 • Bibbi Irminger Thomassen
 • bibbi@studiogorilla.no
 • 918 05 997
 • Studio Oslo Landskapsarkitekter AS
 • Mariboes gate 6/8, 6.etg.
 • 0183 Oslo
 • http://www.so-la.no
 • 413 04 948
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Ashley Conn (MNLA)
 • ashley.conn@so-la.no
 • 413 04 948
 • Ole Rydningen
 • ole.rydningen@so-la.no
 • 988 39 752
 • Sweco Norge AS, Bergen
 • Fantoftvegen 14 P
 • 5072 BERGEN
 • http://www.sweco.no
 • 55 27 50 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Friluftsområder, turveier, strandsoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vibeke Juriks
 • vibeke.juriks@sweco.no
 • 48 10 69 46
 • Sweco Norge AS, Oslo
 • Drammensv. 260
 • 0283 OSLO
 • http://www.sweco.no
 • 67 12 80 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Gårdsrom Samferdsel Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Kristina B. Holmblad
 • Kristina.holmblad@sweco.no
 • 404 03 354
 • Johannes G. Ludvigsen
 • johannesgoa.ludvigsen@sweco.no
 • 920 80 001
 • Sweco Norge AS, Seljord
 • Vekanv. 10
 • Boks 120
 • 3840 Seljord
 • http://www.sweco.no
 • 35 06 44 44
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Visualisering Historiske anlegg Kirkegårder, gravplasser Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Alexander Stettin (MNLA)
 • alexander.stettin@sweco.no
 • 416 90 212
 • John Kleiv
 • John.kleiv2@sweco.no
 • 474 68 921
 • Sweco Norge AS, Ski
 • Jernbanev. 5-7
 • 1400 Ski
 • https://www.sweco.no
 • 64 91 45 50
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Vegard Svendsby
 • vegard.svendsby@sweco.no
 • 986 98 687
 • Sweco Norge AS, Stavanger
 • Forusparken 2
 • Pb. 97
 • 4064 Stavanger
 • http://www.sweco.no
 • 51 44 01 00
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging
Kontakt:
 • Lene Bjørnø
 • lene.bjorno@sweco.no
 • 99 24 49 25
 • Ekuko Naka (MNLA)
 • ekuko.naka@sweco.no
 • 950 49 211
 • Sør Arkitekter Søndergaard Rickfelt AS
 • O. H. Holtasg. 29 B
 • 3678 Notodden
 • http://www.sorarkitekter.no
 • 350 29 500
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Roger Heimdal
 • roger@sorarkitekter.no
 • 900 57 176
 • Ellen-Elisabeth Grefsrød (MNLA)
 • ellen@sorarkitekter.no
 • 917 67 379
 • TAG arkitekter AS, Bergen
 • Nøsteg. 44, 5011 Bergen
 • http://www.tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Hageplanlegging Skjøtselsplaner Institusjoner Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg Samferdsel Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger
Kontakt:
 • Merete Gunnes (MNLA)
 • mg@tagarkitekter.no
 • 958 09 644
 • Jorun Espetvedt (MNLA)
 • je@tagarkitekter.no
 • 905 01 539
 • TAG arkitekter AS, Oslo
 • Osterhaus' g. 27, 0183 Oslo
 • http://www.tagarkitekter.no
 • 982 10 752 - Morten Longum, avdelingsleder; 402 20 392 - Hanne N. Sundalskleiv, leder landskapsgruppa)
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Gårdsrom By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Visualisering Boligområder, hyttefelt Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Hanne N. Sundalskleiv
 • hns@tagarkitekter.no
 • 402 20 392
 • Hanne Pollen (MNLA)
 • hp@tagarkitekter.no
 • 95 80 96 52
 • TAG arkitekter AS, Trondheim
 • Huitfeldtgården
 • Kjøpmannsg. 14, 7013 Trondheim
 • trondheim@tagarkitekter.no kar@tagarkitekter.no
 • http://www.tagarkitekter.no
 • 909 33 336
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Institusjoner Friluftsområder, turveier, strandsoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Historiske anlegg
Kontakt:
 • Troll Arkitektur AS
 • Ola Setroms veg 17
 • 7340 Oppdal
 • https://trollarkitektur.no
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Parker, byrom, gater, torg Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Johanne Askim Adde (MNLA)
 • johanne@trollarkitekteu.no
 • 909 40 566
 • Marte Uthus Solum (MNLA)
 • marte@trollarkitektur.no
 • 936 23 525
 • VERTE landskap - arkitektur AS
 • Løkkev. 53
 • Pb. 1034
 • 9503 Alta
 • http://www.verte.no
 • 78 44 30 33
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Historiske anlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Parker, byrom, gater, torg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Skjøtselsplaner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Anita Veiseth (MNLA)
 • anita@verte.no
 • (+47) 901 47 746
 • Diana Horvath
 • diana@verte.no
 • (+47) 983 33 532
 • VILLVIN LANDSKAP
 • Kjelsåsveien 168 A
 • 0884 OSLO
 • https://villvin.com/
 • post@villvin.com
 • Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Barnehager, skoler, idrettsanlegg Parker, byrom, gater, torg Historiske anlegg Næringsområder Boligområder, hyttefelt
Kontakt:
 • Anne Kaurin (MNLA)
 • anne@villvin.com
 • 412 97 041
 • Guro Maardalen (MNLA)
 • guro@villvin.com
 • 977 48 939
 • Bjørg Thorvik Helgen (MNLA)
 • bjorg@villvin.com
 • 473 04 945
 • Yme arkitekter, Trondheim
 • Krambugata 2, 7011 Trondheim
 • https://ymearkitekter.no
 • 957 31 428
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Rune Følstad (MNLA)
 • rune@ymearkitekter.no
 • 957 31 428
 • Østengen & Bergo AS, Oslo
 • Kronprinsens gate 1
 • 0251 OSLO
 • http://www.ostengen-bergo.no
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Visualisering Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Kari Bergo (MNLA)
 • kb@ostengen-bergo.no
 • 909 12 346
 • Ann Kristin Viken Almås (MNLA)
 • akva@ostengen-bergo.no
 • 415 40 581
 • Østre Linje arkitektur og landskap AS
 • Stasjonsmester Frosts g. 14
 • 1830 Askim
 • http://www.ostrelinje.no
 • 69 88 84 13
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Hageplanlegging Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Kaja Svenneby
 • kaja@ostrelinje.no
 • 416 03 605
 • Vigdis Sandli-Ødegaard (MNLA)
 • vigdis@ostrelinje.no
 • 976 71 733