Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Sweco Norge AS, Ski
  • Jernbanev. 5-7
  • 1400 Ski
  • https://www.sweco.no
  • 64 91 45 50
  • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Kirkegårder, gravplasser Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Vegard Svendsby
  • vegard.svendsby@sweco.no
  • 986 98 687