Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Studio Oslo Landskapsarkitekter AS
 • Mariboes gate 6/8, 6.etg.
 • 0183 Oslo
 • http://www.so-la.no
 • 413 04 948
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner Visualisering By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Samferdsel Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Kirkegårder, gravplasser Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Ashley Conn (MNLA)
 • ashley.conn@so-la.no
 • 413 04 948
 • Ole Rydningen
 • ole.rydningen@so-la.no
 • 988 39 752