Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • SLA Oslo AS
  • Hausmannsgate 6
  • 0186 Oslo
  • http://www.sla.dk
  • 406 42 836
  • Næringsområder Hageplanlegging Parker, byrom, gater, torg Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Samferdsel Visualisering Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
  • Louise Fiil Hansen
  • lfh@sla.dk
  • 406 42 836