Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Multiconsult, Region Vest
 • Nesttunbrekka 99
 • 5221 Bergen bergen@multiconsult.no
 • http://www.multiconsult.no
 • 55 62 37 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Åsta Midtbø (MNLA)
 • Asta.midtbo@multiconsult.no
 • 93 45 44 20
 • Hilde Blokkum (MNLA)
 • hilde.blokkum@multiconsult.no
 • 99 32 08 43