Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen Norge
 • Kobbesg. 2
 • Pb. 9420 Sluppen
 • 7493 TRONDHEIM
 • https://henninglarsen.com/no
 • 73 84 10 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Hageplanlegging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jan Ole Lein (MNLA)
 • jan.ole.lein@henninglarsen.com
 • 932 43 280
 • Tor Nilssen (MNLA)
 • tor.nilssen@henninglarsen.com
 • 91 32 08 78