Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

  • Henning Larsen Norge
  • Løkkeg. 9
  • 2615 Lillehammer
  • https://henninglarsen.com/no
  • 61 27 05 00
  • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Hageplanlegging Gårdsrom By og tettstedsutvikling Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Skjøtselsplaner
Kontakt:
  • Sissel Røste Strømsjordet (MNLA)
  • sissel.stromsjordet@henninglarsen.com
  • 977 79 987