Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Sweco Norge AS, Bergen
 • Fantoftvegen 14 P
 • 5072 BERGEN
 • http://www.sweco.no
 • 55 27 50 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Friluftsområder, turveier, strandsoner Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Karl-Magnus Forberg Eikeland (MNLA)
 • karl.magnus.forberg@sweco.no
 • 415 520 27
 • Arne Nilssen
 • arne.nilssen@sweco.no
 • 970 40 920