Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Multiconsult Region Sør, Kristiansand
 • Fjellgata 6
 • 4612 Kristiansand
 • http://www.multiconsult.no
 • 37 40 20 00
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Visualisering Gårdsrom Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger By og tettstedsutvikling Hageplanlegging Lokal overvannsdisponering Historiske anlegg
Kontakt:
 • Svanur Larusson (MNLA)
 • svanur.larusson@multiconsult.no
 • 900 66 989
 • Espen Eek
 • espen.eek@multiconsult.no
 • 951 32 234