Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Henning Larsen Norge
 • Erik Børresens alle 7
 • Pb. 113 Bragernes
 • 3001 Drammen
 • https://henninglarsen.com/no
 • 32 25 45 00
 • By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Skjøtselsplaner Visualisering Samferdsel Parker, byrom, gater, torg Gårdsrom Næringsområder Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt Institusjoner Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Helene Sørlie (MNLA)
 • helene.sorlie@henninglarsen.com
 • 476 45 364
 • Marte Høibraaten (MNLA)
 • marte.hoibraaten@henninglarsen.com
 • 95 22 82 45