Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Gottlieb Paludan Architects Norge AS
 • Lilleakerv. 8
 • Postboks 18, Lilleaker
 • 0216 Oslo
 • https://www.gottliebpaludan.com/
 • +47 24 10 10 10
 • Barnehager, skoler, idrettsanlegg By og tettstedsutvikling Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Jens Lampe Rongstad (MNLA)
 • jlr@gottliebpaludan.com
 • 997 50 566
 • Ellen Winje Melander
 • ewm@gottliebpaludan.com
 • 479 65 379