Kontoroversikt

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • LANDSKAPERIET AS
 • Øvre Slottsgate 2B
 • 0157 Oslo
 • http://www.landskaperiet.no
 • 46 77 26 00
 • Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Barnehager, skoler, idrettsanlegg Boligområder, hyttefelt By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Visualisering Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging
Kontakt:
 • Marianne Thomassen (MNLA)
 • mt@landskaperiet.no
 • 971 81 674
 • Mona Kittelsen Røberg (MNLA)
 • mkr@landskaperiet.no
 • 977 06 181