Bli medlem i NLA

Landskapsarkitekter med utdanning fra godkjente utdanningsinstitusjoner kan søke opptak i NLA. Studenter får gratis medlemskap i studietiden.

Foto: NLA medlem

Studentmedlemskap

Studentabonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N
Studentmedlemmer i NLA som ønsker å abonnere på fagtidsskriftene Arkitektnytt 11 utgaver pr år og Arkitektur N seks utgaver pr år, kan bestille det ved å sende e-post til nal@arkitektur.no
Studentpris: 880 kr pr. år i 2022.

Ordinært medlemskap


Kontingentsatser 2022
Medlemskontingenten består av kontingent til NLA og obligatorisk abonnement på fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. 

Kontingent uten rabatt for fagforeningsmedlemskap
Ordinært medlemskap: kr 5040,-
De tre første årene etter eksamen gis rabatt på medlemskontingenten: 
1. år etter eksamen, rabatt 75 %, kr 1700,-
2. år etter eksamen, rabatt 50 %, kr 2520,-
3. år etter eksamen, rabatt 25 %, kr 3340,-

Kontingent med rabatt for fagforeningsmedlemskap
Ved medlemskap i fagforeningene AFAG, Naturviterne, Tekna, Forskerforbundet, NITO innvilges en rabatt i kontingenten (kr 360-480).

Ordinært medlemskap: kr 4560,-
De tre første årene etter eksamen gis rabatt på medlemskontingenten: 
1. år etter eksamen, rabatt 75 %, kr 1580,-
2. år etter eksamen, rabatt 50 %, kr 2280,-
3. år etter eksamen, rabatt 25 %, kr 2980,-

Kontingent for pensjonister kr 2360,-

Betaling av kontingent
Du kan velge å betale kvartalsvis, dvs fire ganger pr år, eller samlet kontingent én gang pr. år (februar). Opplys om dette i kommentarfeltet. Du kan velge å betale med Avtalegiro eller eFaktura. Disse valgene finner du i egen nettbank.

Fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N
I medlemskapet inngår fagtidsskriftene Arkitektnytt med 11 utgaver pr år og Arkitektur N med 6 utgaver pr år.
NLA har avtale med NAL og NIL om obligatorisk abonnement til medlemspris. Samboere i NLA/NAL/NIL mottar ett felles sett av tidsskriftene.

Medlemsfordeler i NLA

Profilere godkjent utdanning
Som medlem av NLA har du rett til å kalle deg landskapsarkitekt MNLA. Initialene MNLA viser at du har eksamen fra en utdanningsinistitusjon med internasjonalt godkjent utdanning i landskapsarkitektur av mastergrad eller tilsvarende.

Medlemskap i lokalavdeling
Du vil bli oppført som medlem i en av NLAs 14 lokalavdelinger. Lokalavdelingene organiserer egne faglige aktiviteter, kontormøter, befaringer med mer, og samarbeider flere steder med NALs lokalavdelinger (Norske arkitekters landsforbund). Oversikt over NLAs lokalavdelingskontakter: Se Lokallagene.

Delta på fagdag og høstkonferanse til medlemspris
NLA arrangerer to fagkonferanser årlig: Fagdagen om våren og Høstkonferansen om høsten. Som medlem betales lavere deltakeravgift på NLAs arrangement. Rabatt gjelder også på NLAs studieturer, kurs og seminarer. Det gjelder også Arkitekturdagen og mange av kursene i regi av NAL og NIL. 
Invitasjon til foreningens arrangement sendes pr e-post fra NLA sentralt og lokalt.

NLAs årbok
Du får automatisk tilsendt NLAs årlige utgivelse av medlemsårboka. NLAs årbok viser ca 60 nye prosjekter av norsk landskapsarkitektur, samt produktinformasjon, ajourført adresseregister og oppdatert kontoroversikt.

Medlemsrabatt på AY Landskapsprosjektering
Medlemspris på Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse for landskapsprosjektering (hefte + tabell). Be om å få tilsendt innholdsfortegnelsen fra sekretariatet! Se omtale under Publikasjoner.

LANDSKAPSMEDARBEIDERE I TIDSSKRIFTENE
NLA har egne redaksjonelle medarbeidere i begge tidsskriftene. Landskapsmedarbeider i Arkitektnytt (fra 11-2021) er Astrid Fadnes astridfadnes@gmail.com M: 977 19 234

Arkitektur N: Iwan Thomson (iwan@lala.no) og Nina Marie Andersen (ninamarie.andersen@sweco.no).
LANDSKAB: Maja Kozak Dehlin (majakozakdehlin@gmail.com) og Annesofie Milner (ami@sla.dk). Ta gjerne kontakt om du har tips til stoff, tema eller prosjekter du mener bør presenteres.

Bruke Arkitekturbiblioteket i J 34
Som medlem og studentmedlem av NLA kan du besøke og låne faglitteratur om landskapsarkitektur i Arkitekturbiblioteket, i Josefines gate 34. Passord for å søke i databasen genereres på grunnlag av medlemsnummeret. Gå til det digitale biblioteket 

Biblioteksleder Pernille Mofjell E-post - Tlf. 976 111 27
- Med passordet kan du bl.a søke artikler som har vært publisert i Arkitktnytt og Arkitektur N.
- Biblioteket sender faglitteratur portofritt til medlemmer utenfor Oslo.
- Medlemmer kan foreslå innkjøp av nye fagbøker til biblioteket.

Bibliotekets åpningstider:
Mandag - stengt
Tirsdag - fredag: 9.00-15.00
Torsdag langåpent: 9.00-19.00

Nettverk og styrke faglig profilering
Som medlem styrker du foreningens arbeid med å gjøre landskapsarkitekturfaget kjent på ulike nivå i samfunnet og blant folk flest. NLA er et kontaktledd mot myndighetene, bl.a gjennom høringsuttalelser, med andre landskapsarkitekter, nye og gamle kolleger og et bindeledd til andre relevante fagmiljø.

Internasjonalt nettverk
NLA er medlem av den europeiske sammenslutningen av landskapsarkitektforeninger, IFLA Europe og den verdensomspennende organisasjonen IFLA - International Federation of Landscape Architects. IFLA Europe og IFLA arrangerer årlige konferanser, studentkonkurranser og jobber inn mot bl.a. FNs organisasjoner. NLA deltar også aktivt i det nordiske samarbeidet, bl.a om tidsskriftet Landskab.

UTMELDING
Dersom du skulle ønske å melde deg ut av NLA, må dette gjøres skriftlig innen utgangen av et kvartal, til post@landskapsarkitektur.no. Det vil si innen 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Utmeldinger som gjøres midt i et kvartal effektueres fra førstkommende kvartal. Medlemskap må betales for det kvartalet man fortsatt står som medlem.

Spørsmål?
Kontakt sekretariatet ved daglig leder Marit Hovi
e-post post@landskapsarkitektur.no tel. 918 53 106.