Komiteer og utvalg

Foto: NLA komiteer

Internasjonal delegat 2020-2022
Yngvar Hegrenes, IFLA-delegat, yhegre2@online.no

Konkurransenemnda
Line Løvstad Nordbye, leder (2019-2021), lln@blark.no (/observatør i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomitè)
Iwan Thomson (2019-2021), iwan@lala.no  
Ulf-Håkon Stoltz (2020-2022), ulf-hakon.stoltz@vegvesen.no
Inger Hageberg, vara (2020-2022) ingerha@gmail.com

Medlemskapsnemnda
Rainer Stange, leder (2019-2021), rainer@dronninga.com
Ingvill Sveen (2019-2021), ingvill.sveen@hamar.kommune.no  
Merete Gunnes (2020-2022), mg@tagarkitekter.no 

Utdanningskomiteen
Ingrid Falleth (2020-2022) ingrid.fallet@gmail.com
Ann-Kjersti Johnsen (2020-2022) ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
Anette Wisth (2019-2021) aw@linklandskap.no

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2019-2021), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Hans Kortner Ryen (2020-2022) hans.ryen@vegvesen.no
Tobias Lahn (2020-2022), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Kirsten Lunde (2019-2021), kirsten.lunde@gmail.com 
Simen Gylseth (2020-2022), sg@blark.no

Valgnemnda
Ola Bettum (2019-2021), ola.bettum@inby.no
Anne Pia Møllenhus (2019-2021), apm@linklandskap.no 
Kjersti Vallevik Håbjørg (2020-2022), kjersti@barbakke.no 

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Aaste Gulden Sakya, representant, ags@rodeo-arkitekter.no 
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif.jorgenvag@statsbygg.no

Jury for Vakre vegers pris 
Ola Bettum, ola.bettum@inby.no
Torunn Hognestad (vara), torunn.hognestad@sweco.no

DogAs priser
Representanter for Landskapsarkitektur i 2019 juryen:
Esbjörn Kjell, DARK Arkitekter
Ellinor Aas, Bjørbekk & Lindheim AS
I tillegg var det med en nordisk representant: Lisa Diedrich, LU Landscape/ Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Jury for Landskapsarkitekturprisen
Torunn Hognestad, leder: torunn.hognestad@sweco.no
Representanter fra landsdelene (5)