Komiteer og utvalg

Foto: NLA komiteer

Internasjonal delegat 2016-2020
Yngvar Hegrenes, IFLA-delegat, yhegre2@online.no

Konkurransenemnda
Line Løvstad Nordbye, leder (2019-2021), lln@blark.no (/observatør i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomitè)
Iwan Thomson, medlem (2019-2021), iwan@lala.no  
Ulf-Håkon Stoltz, medlem (2018-2020), ulf-hakon.stoltz@vegvesen.no
Ingvild Nesse, varamedlem (2018-2020), ingvild.nesse@gmail.com

Medlemskapsnemnda
Rainer Stange, leder (2019-2021), rainer@dronninga.com
Ingvill Sveen, medlem (2019-2021), ingvill.sveen@hamar.kommune.no  
Erik Myhr Munkeby, medlem (2018-2020), emm@gullikgulliksen.no 

Utdanningskomiteen
Kjersti Vallevik Håbjørg, leder (2018-2020), kjersti@barbakke.no
Arne Sælen, medlem (2018-2020), post@landskapdesign.no
Anette Wisth, medlem (2019-2021)

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2019-2021), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Catrine Louise Løken, (2018-2020), cathrine.loken@inby.no
Tobias Lahn (2018-2020), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Kirsten Lunde (2019-2021), kirsten.lunde@nmbu.no 
Trond Heggem (2018-2020), trond@agraff.no

Valgnemnda
Ola Bettum (2019-2021), ola.bettum@inby.no
Anne Pia Møllenhus (2019-2021), apm@linklandskap.no 
Bård Sødal Grasbekk (2018-2020) bgrasbekk@gmail.com

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Aaste Gulden Sakya, representant, aaste@a-lab.no
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif.jorgenvag@statsbygg.no

Jury for Vakre vegers pris 
Ola Bettum, ola.bettum@inby.no
Torunn Hognestad (vara), torunn.hognestad@sweco.no

DogAs priser
Representanter for Landskapsarkitektur i 2019 juryen:
Esbjörn Kjell, DARK Arkitekter
Ellinor Aas, Bjørbekk & Lindheim AS
I tillegg var det med en nordisk representant: Lisa Diedrich, LU Landscape/ Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Jury for Landskapsarkitekturprisen
Torunn Hognestad, leder: torunn.hognestad@sweco.no
Representanter fra landsdelene (5)