Komiteer og utvalg

Foto: NLA komiteer

Internasjonal delegat 2022-2024
Kathrine Omnia Strøn, IFLA-delegat, kaths@nmbu.no

Konkurransenemnda
Line Løvstad Nordbye, leder (2021-2023), lln@blark.no (/observatør i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomitè)
Iwan Thomson (2021-2023), iwan@lala.no  
Ulf-Håkon Stoltz (2020-2022), ulf-hakon.stoltz@vegvesen.no
Inger Hageberg, vara (2020-2022) ingerha@gmail.com

Medlemskapsnemnda
Pål Dixon Sandberg, leder (2021-2023), president@landskapsarkitektur.no
Ingvill Sveen (2021-2023), ingvill.sveen@hamar.kommune.no  
Merete Gunnes (2020-2022), mg@tagarkitekter.no 

Utdanningskomiteen
Ingrid Falleth (2020-2022) ingrid.fallet@gmail.com
Ann-Kjersti Johnsen (2020-2022) ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
Hilda Øfsthus (2021-2023) Hilda.Ofsthus@norconsult.com

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2021-2023), Kari.hanne.Klynderud.Sundfor@innlandetfylke.no
Hans Kortner Ryen (2020-2022) hans.ryen@vegvesen.no
Tobias Lahn (2020-2022), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Åsa Hjoth (2021-2023), ah@insitu.no 
Simen Gylseth (2020-2022), sg@blark.no

Valgnemnda
Anne Pia Møllenhus (2021-2023), annepia@gmail.com
Kjersti Vallevik Håbjørg (2020-2022), kjersti@barbakke.no 
Karl-Magnus Forberg Eikeland (2021-2023), karl.magnus.eikeland@sweco.no

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2020-2024
Aaste Gulden Sakya, representant, ags@rodeo-arkitekter.no 
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif.jorgenvag@statsbygg.no

Jury for Vakre vegers pris 
Ola Bettum, ola.bettum@inby.no
Torunn Hognestad (vara), torunn.hognestad@sweco.no

DogA
Juryen for DOGA-merket 2021: Esbjörn Kjell, Ellinor Aas, Daniel Ewald, Fageksperter landskapsarkitektur og Anita Veiseth (Ekspert på samfunnsmessig bærekraft)

DOGAs jury for Innovasjonsprisen for universell utforming: Trond Heggem (kategorileder landskapsarkitektur)

Jury for Landskapsarkitekturprisen
Astrid D. Skalleberg, leder: astrid.skalleberg@norconsult.com
Representanter fra landsdelene (5)