Organisasjonen og styret

Foto: NLA organisasjon

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Stiftet 23.11.1929
Norwegian Association of Landscape Architects
Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
Association Norvegienne des Architectes Paysagistes

Styret i Norske landskapsarkitekters forening

  Rainer
     

 

 

President: Rainer Stange (2019-2021)
E-post: rainer@dronninga.com
Mobil: 90 04 75 30
Arbeidssted: Dronninga landskap og AHO

  2021 Pål D. Sandberg

 

Visepresident: Pål Dixon Sandberg (2019-2021)
E-post: paal@dronninga.com
Mobil: 98 64 26 46
Arbeidssted: Dronninga landskap
 

   Martin Steinbekken

 

Styremedlem: Martin Steinbekken (2020-2022)
E-post: martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no
Mobil: 93 00 94 40
Arbeidssted: Kongsvinger kommune

  Birgitte    

 

Styremedlem: Birgitte Hellstrøm (2020-2022) 
E-post: birgitte.hellstrom@vtfk.no
Mobil: 97 59 52 26
Arbeidssted: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Else   

 

Styremedlem: Else Dybkjær (2020-2022)
E-post: else.dybkjaer@stavanger.kommune.no
Mobil: 478 07 755
Arbeidssted: Stavanger kommune

   Åsfrid Fagervik

 

Styremedlem Åsfrid Fagervik (2019-2021)
E-post: fagervik@landark.no
Mobil: 92 62 25 56
Åsfrid driver egen praksis, LandArk AS i Nordland fylke.

  Bendik Torp, 2021

 

Studentrepresentant Bendik Torp (2021)
E-post: bendik.torp@gmail.com
Mobil: 41 25 48 69 

Ingrid Raknes, 2021    

Vara studentrepresentant Ingrid Josefine Salo Raknes (2021)
E-post: ingrid.raknes@hotmail.com
Mobil: 94 84 27 71


NLA er tilsluttet:
International Federation of Landscape Architects (IFLA)
og region IFLA Europe

 Yngvar Hegrenes1  

Internasjonal delegat: Yngvar Hegrenes (2016-2022), gjenvalgt for to år i 2020 
E-post: yngvar.hegrenes@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 95 22 13 22

Sekretariat: Norske landskapsarkitekters forening NLA 

Besøksadresse: Arkitektenes hus
Postadresse: Josefines gate 32, NO-0351 Oslo
Tlf: (+47) 91 85 31 06
Organisasjonsnr: 975 506 533 MVA

  Marit   Daglig leder: Marit Hovi
E-post: marit.hovi@landskapsarkitektur.no
Mobil: 91 85 31 06
 Mona  

 

Kommunikasjon og marked: Mona Vestli 
E-post: mona.vestli@landskapsarkitektur.no 
Tlf: 47 23 70 80