Organisasjonen og styret

Foto: NLA organisasjon

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Stiftet 23.11.1929
Norwegian Association of Landscape Architects
Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
Association Norvegienne des Architectes Paysagistes

Styret i Norske landskapsarkitekters forening 2020

  Rainer
     

 

 

President Rainer Stange (2019-2021)
E-post: rainer@dronninga.com
Mobil: 900 47 530
Rainer Stange, partner i Dronninga landskap og professor II ved AHO.

  Pal Dixon S

 

Visepresident Pål Dixon Sandberg (2019-2021)
E-post: paal@dronninga.com
Mobil: 986 42 646
Pål Dixon Sandberg, ansatt i Dronninga landskap
 

   Martin Steinbekken

 

Styremedlem Martin Steinbekken (2020-2022), gjenvalgt 2020
E-post: martin.steinbekken@kongsvinger.kommune.no
Mobil: 930 09 440
Martin Steinbekken er ansatt i Kongsvinger kommune.

  Birgitte    

 

Styremedlem Birgitte Hellstrøm (2020-2022), ny i styret 2020 
E-post: birgitte.hellstrom@vtfk.no
Mobil: 975 95 226
Birgitte Hellstrøm er ansatt som rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Else     

Styremedlem Else Dybkjær (2020-2022), ny i styret 2020
E-post: else.dybkjaer@stavanger.kommune.no
Mobil: 478 07 755
Else Dybkjær er ansatt i Stavanger kommune.

 

   Åsfrid Fagervik

 

Styremedlem Åsfrid Fagervik (2019-2021)
E-post: fagervik@landark.no
Mobil: 926 22 556
Åsfrid driver egen praksis, LandArk AS i Nordland fylke.

  Synne_Thorshaug_Eide_2019-kopi

 

Studentrepresentant Synne Thorshaug Eide (2020)
E-post: synne.te@gmail.com
Mobil: 979 39 460 

  Julie Stevik Engh  

Vara studentrepresentant Julie Stevik Engh (2020)
E-post: julie.engh@outlook.com
Mobil: 468 91 749


NLA er tilsluttet:
International Federation of Landscape Architects (IFLA)
IFLA Europe

 Yngvar Hegrenes1  

Internasjonal delegat: Yngvar Hegrenes (2016-2022), gjenvalgt for to år i 2020
E-post: yngvar.hegrenes@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 952 21 322

Sekretariat: Norske landskapsarkitekters forening NLA 

Besøksadresse: Arkitektenes hus
Postadresse: Josefines gate 34, NO-0351 Oslo
Tlf: (+47) 23 33 24 60, +47 918 53 106
Organisasjonsnr: 975 506 533 MVA

  Marit   Daglig leder Marit Hovi
E-post: marit.hovi@landskapsarkitektur.no
Mobil: 918 53 106
 Mona  

 

Kommunikasjon og marked Mona Vestli 
E-post: mona.vestli@landskapsarkitektur.no 
Tlf: 47 23 70 80