Utdanning

Landskapsarkitekturstudiet er et 5-årig profesjonsstudium med master.

Foto: utdanning.no landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge. En landskapsarkitekt MNLA er medlem av NLA, og har master i landskapsarkitektur fra en utdanningsprogram som er godkjent av IFLA Europe.

Se se listen over godkjente studieprogrammer fra IFLA Europe.

Medlemmer kan også tas opp på særskilt grunnlag etter individuell behandling i NLAs medlemskapsnemnd.

NLA benytter kriteriene til IFLA Europe, International Federation of Landscape Architects. Engasjerer du en landskapsarkitekt MNLA, kan du derfor være trygg på at dette er en fagperson med solid utdanning. 

Se yrkesbeskrivelse på utdanning.no
og på planutdanning.no

I 2021 lanserte KMS og KS en kampanje for å få flere unge til å velge utdanning innen planfag. Kampanjen ga også en detaljert oversikt over landskapsarkitekturutdanningen i Norge:
Kjenner du noen som skal begynne å studere til høsten?

Om landskapsarkitektutdanningene i Norge

Det finnes hovedsakelig to veier til yrket som landskapsarkitekt i Norge i dag: via NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og AHO - Arkitekthøyskolen i Oslo. Universitetet i Tromsø samarbeider med AHO om en to-årig master, påbygning til studiet i Oslo.

Utdanningssteder i Norge 

 • AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - tilbyr 5-årig master ved Institutt for urbanisme og landskap 

 • UiT- Universitetet i Tromsø, (Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies) tilbyr 5-årig master i landskapsarkitektur

 • BAS - Bergen arkitektskole - tilbyr 5-årig arkitekturstudium (fram til 2012 med fordypning i landskapsarkitektur)

  HVL
   - Høgskulen på Vestlandet tilbyr bachelorstudium i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur 

Utdanningssteder i Norden

AAA Arkitektskolen Aarhus 
Kunstakademiets Arkitektskole
Københavns Universitet 
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Tekniska Högskolan (Espoo) 
Landbúnadarháskólann Hvanneyri 

Godkjente utdanningssteder i Europa

  • Oversikt på IFLA Europes nettsider Landscape Institute: Godkjente utdanninger i EnglandOversikt på The LE:NOTRE Thematic Network Project in Landscape ArchitectureOversikt på ELASA - European Landscape Architecture Students AssociationDutch Scool of Landscape Architecture: www.d-s-l.info 
   Oversikt over utdanningssteder i Storbritannia 

   Utdanningssteder i USA (under oppdatering)

   IFLA har utarbeidet en oversikt over læresteder i USA  

    

  • Om godkjenning av studiesteder og -programmer - IFLA Europe
   1.  Please note that it is not IFLA that recognises the programmes at European level but it is IFLA EUROPE Recognition
   2. IFLA Europe database/status dated September 2020 reveals we have more than 200 landscape architecture programmes and 100 schools in Europe – but only 87 programmes applied to IFLA Europe School Recognition Panel and 32 are recognised, at present time, in spite that recognition period has ended for some programmes in the list. 

   You will find the information on IFLA Europe website under Education

   In order to be able to have a clear picture of the state of landscape architecture courses in Europe which will help us in developing common training framework for landscape architecture and further promotion of the profession of landscape architect, please encourage European Landscape Architecture Schools and Universities to apply for recognition (and re-recognition)

   3. I would also like to inform you that IFLA Europe will start to update Recognition Documents, this month, with ECLAS and LE:NOTRE collaboration.

   Desember 2020
   Margarida Cancela d'Abreu, Vice President Educationvpeducation@iflaeurope.eu