Utdanning

Foto: NLA for_media

Landskapsarkitekturstudiet er et 5-årig profesjonsstudium, de to siste studieårene med master.

Landskapsarkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge. En landskapsarkitekt MNLA er godkjent medlem av NLA, og kan med andre ord dokumentere at han/hun kommer fra en skole med utdanning som er godkjent av NLA.
Medlemmer kan også tas opp på særskilt grunnlag, etter individuell behandling i NLAs medlemskapsnemnd.
NLA benytter kvalitetskriteriene til IFLA, International Federation of Landscape Architects - Europe.
Leier du inn en landskapsarkitekt som er MNLA, kan du derfor være trygg på at dette er en fagperson med solid utdanning. 

Om landskapsarkitektutdanningene i Norge

Det finnes hovedsakelig to veier til yrket som landskapsarkitekt i Norge i dag: via NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og AHO - Arkitekthøyskolen i Oslo, med Universitetet i Tromsø.
AHO skal utarbeide et 5-årig masterprogram fordelt på Oslo og Tromsø, med studiestart 2017 eller 2018.

Se artikkel i Arkitektnytt nr 4-2016 om de to utdanningsinstitusjonene: Konkurranse i landskapet av Mikael Godø

 

Utdanningssteder i Norge 

 • NMBU - tilbyr 5-årig master i landskapsarkitektur ved fakultet for samfunnsplanlegging, institutt for landskapsplanlegging (ILP). Studiestedet endret navn fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) den 1.1.2014.

  Adresse: Pb. 5003, 1432 Ås 
  Tlf: 64 96 53 00
  E-post: ilp@nmbu.no
  Nettside: www.nmbu.no/ilp
 • AHO - tilbyr 5-årig masterprogram ved Institutt for urbanisme og landskap fra høsten 2018
  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
  Adresse: Maridalsv. 29, Pb. 6768 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
  Tlf: 22 99 70 00
  E-post: postmottak@aho.no, webmaster@aho.no
  Nettside: www.aho.no
 • UiT- Universitetet i Tromsø, (Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies) opprettet master i landskapsarkitektur i 2013 i samarbeid med AHO. Les mer om studiet her.
  Adresse: Maridalsv. 29, Pb. 6768 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
  Tlf: 22 99 70 00
  E-post: postmottak@aho.no, webmaster@aho.no
  Nettside: www.aho.no

 • BAS - tilbyr 5-årig arkitekturstudium (fram til 2012 med fordypning i landskapsarkitektur) - ta kontakt med skolen for informasjon.
  Bergen Arkitekt Skole
  Adresse: Sandviksboder 59-61 A, 5035 Bergen  
  Tlf: 55 36 38 80
  E-post: adm@bergenarkitektskole.no
  Nettside: www.bergenarkitektskole.no

 

Andre, tilgrensende utdanninger i Norge

HISF - Høgskulen i Sogn og Fjordane tilbyr studier i "landskapsplanlegging med landskapsarkitektur":
Adresse: Røyrgata 6, 6856 Sogndal
Tlf57 67 60 00, e-post: post@hisf.no

Landskapsplanlegging ved HISF: Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur
Nettside: www.hisf.no

Utdanningssteder i Norden

 • AAA Arkitektskolen Aarhus - Institut for By og Landskab, Nørreport 20, DK - 8000 Århus C, +45 89 36 00 00, a@aarch.dk, www.aarch.dk
   
 • Kunstakademiets Arkitektskole - Afdeling 1, Philip de Langes Allé 10, DK - 1435 København K, +45 32 68 60 00, arkitektskolen@karch.dk, www.karch.dk
   
 • Københavns Universitet - Det Biovidenskapelige Fakultet i Landskabsforvaltning/Landskabsarkitektur, Bülowsvej 17, DK - 1870 Frederiksberg C, +45 353 32828, life@life.ku.dk, www.life.ku.dk
 • SLU Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsplanering Alnarp, Box 58, SE - 230 53 Alnarp, +46 40 41 50 00, lpal@slu.se, www.lpal.slu.se
   
 • SLU Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsplanering Ulltuna, Box 7012, SE - 750 07 Uppsala, +46 18 67 33 95, lpul@slu.se, www.lpul.slu.se
 • Tekniska Högskolan (Espoo) - Landskapsarkitektur, Pb. 1000, FI - 02015 TH, +358 9 451 44 55, pirkko.seppala@hut.fi, www.hut.fi
 • Landbúnadarháskólann Hvanneyri, IS-311 Borgarnesi, +354 427 0000, +354 699 3285, audurs@hvanneyri.is

 

 Godkjente utdanningssteder i Europa

 Utdanningssteder i USA