Om NLA

Foto: MV NLA_1. fra årsmøtet 2019

Norske landskapsarkitekters forening NLA

Norwegian Association of Landscape Architects
Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
Association Norvégienne des Architects Paysagistes

Norske landskapsarkitekters forening ble grunnlagt 23. november 1929

NLA er tilsluttet
IFLA International Federation of Landscape Architects
IFLA Europe

Kontaktinformasjon

Adresse/address: Josefines gate 34,  NO-0351 Oslo
Telefon/ Phone no: +47 23 33 24 60
Mobil/ Cell phone: +47 918 53 106
E-post/E-mail: post@landskapsarkitektur.no
Nettside/ Website: www.landskapsarkitektur.no

Org. nr.: 975 506 533

Sekretariat

Daglig leder Marit Hovi:  +47 918 53 106 - marit.hovi@landskapsarkitektur.no
Mona Vestli: +47 23 33 24 60 - mona.vestli@landskapsarkitektur.no
Kontortid mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00

Æresmedlemmer

Elise Sørsdal - Utnevnt 1983 (Død 2012)
Karen Permin - Utnevnt 1986 (Død 2015)
Magne Bruun - Utnevnt 1993 (Død 2018)
Morten Grindaker - Utnevnt 1996 (Død 2017)
Guri Vallevik Håbjørg - Utnevnt 2004
Anders Kvam - Utnevnt 2004 (Død 2014)
Sveinung Skjold - Utnevnt 2004
Trygve Sundt - Utnevnt 2004
Willy Thomassen - Utnevnt 2009
Mette Eggen - Utnevnt 2011 
Helge Klingberg - Utnevnt 2011
Ingerlise Amundsen - Utnevnt 2011
Bjarne Aasen - Utnevnt 2017