Alta kommune ønsket å bygge ny barneavlastning. Enheten skal gi et avlastningstilbud for familier med barn og unge mellom 0–18 år, med en fysisk og psykisk utviklingshemming.

Dette er lagt opp som et avlastningshjem og botilbud med heldøgns omsorgstjeneste. Bygget inneholder seks hybler og to botreningsleiligheter i tillegg til alle fellesrom.

Prosjektet ble utviklet i et felles verksted med arkitekter og landskapsarkitekter. Bygget fikk en brukket L-form og ble plassert i det nordøstre hjørnet av tomten. På den måten fikk 
vi optimal orientering av fellesarealene, med åpen glassfasade og sansehagen mot sørvest. Langs hele fasaden løper et tredekke som utvides til et utendørs spise- og aktivitetsområde. I direkte tilknytning ligger et fargerikt gummidekke med en stor grønn gummifrosk som kan klatres på av alle som bor her. Området rammes inn av to hauger, med en hengebru og en bred sklie, samt sandkasse. Rett sør for terrassen ligger en kunstgressflate med hengekøye og fugleredehusker. En gangveg løper rundt hele uteområdet og har felt med ulike dekker av bark, tre og skiferbiter, som gir utfordringer for de i rullestol. 

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiver er at sansehagen oppleves som fargeglad, intim og oversiktlig, samtidig som den gir muligheter for fokuserte aktiviteter. 

The project was developed for Alta Municipality as a daycare center for children with both physical and psychological challenges, offering relief for parents. The project is developed through workshops with architects and landscape architects to optimize the concept. The building is shaped as a broken L, placed in the northeast corner. The common spaces both inside and outside are visually and functionally connected with a glass façade towards the southwest. From the wooden terrace along the façade you can overview the terapeutical gardens offering varied activities such as walking, climbing, sliding, balancing, rolling, solving pedagogical tasks or relaxing in the hammock. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Alta, Finnmark

Oppdragsgiver: Alta kommune, Bygg- og eiendomsseksjonen

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: 2700 m2

Kostnad inkl. MVA: 2,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Alta kommune v/Katrine Røkenes Nilsen

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskapsarkitekt Weronica Markol

Entreprenør: Bjørn Bygg AS, PEAB AS

Anleggsgartner: Odd Erik Oppheim AS

Arkitekt: VERTE landskap – arkitektur AS: entreprisegrunnlag og Haldde arkitekter AS: totalentreprenør

Idé/initiativtaker: Alta kommune

Finansieringskilde/sponsor: Alta kommune

Annet: Fotograf: Anita Veiseth

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 02_Barneavlastningen_Alta
  • 03_Barneavlastningen_Alta

Liknende prosjekter