De nye hovedgatene i Bjørvika er bygd som parkgater med en rekke samferdselsfunksjoner: Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5.s gate og Langkaigata. De er de nye riksgatene i Oslos nye city.

Kampen om gatesnittet
Kong Håkon 5.s gate er den nye hovedatkomsten til Oslo sentrum fra sørøst. Den ligger fint langs vannspeilet i Middelalderparken. Oppgaven har bestått i å humanisere og urbanisere et høytrafikkert veianlegg om til levende bygater. Et bredt beplantet fortau anlegges på vestsida, mens det er blandet gang- og sykkeltrafikk i hovedsykkelbanen langs vannspeilet i øst. Benker er plassert i nisjer mellom buskene under gateplantingene.

Kongelig eik
Kong Håkon 5.s gate er beplantet med ulike arter eiketrær, plantet i stramme rekker på fortau og i midtrabatten. Tusenvis av salttolerante stauder og busker er plantet under eikene, som gjør at innfarten til hovedstaden fra sørøst blir en hovedstad og en konge verdig.

Praktgate
Dronning Eufemias gate er utformet som en aveny med et asymmetrisk gatesnitt. På det brede, beplanta fortauet på solsida er det avsatt plass til uteservering langs fasaden. Det er valgt en lys granitt som kantstein og belegg på fortauene. 110 gatepuffer er plassert under gatetrærne. Universell utforming og belysning er utført etter siste standarder.

Ny fjordtrikk
Trikken er plassert asymmetrisk i et hengekøyeprofil i bunnen av gata. Trikken vil antakelig fra høsten 2015 kjøre på en grønn løper av gras som flankeres av søyleeik. En klipt hekk av geitved danner et sikkerhetsmessig, urbant og frodig element langs trikketraseen. Klatreroser på slanke stativer skal minne om praktutfoldelsen til kroninga av kong Haakon V og dronning Eufemia i Mariakirken i 1299. 

Botanisk gate
I Dronning Eufemias gate er det plantet en palett av 312 gatetrær fordelt på 55 arter og sorter i lunder for å reflektere det 21. århundres mangfold. Sortsvalget tilfredsstiller mange og strenge krav til moderne gatetrær under Oslos forhold og klima. Gatetrærne på nordre fortau er ordnet som en geografisk vandring fra Øst-Asia via Kaukasus og Europa til Vest-Amerika. Det er plantet lunder av de mer kjente edelløvtrærne; alm, ask, lind og lønn på det søndre, mer skyggefulle fortauet. Gateplantingene i Bjørvika representerer et av Europas største gateprosjekter og har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Trærne vil bli etikettert, og Dronning Eufemias gate blir sannsynligvis verdens første botaniske gate og arboretum for gatetrær i et gaterom.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2008-2016

Areal/størrelse: 60 da

Kostnad inkl. MVA: 750 mill. kr

Prosjektansvarlig: Prosjektleder Statens vegvesen: Grete Tvedt. Planleggingsleder Statens vegvesen: Terje Lundsrud

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Bertine Fagerheim MNLA (SVV), Ragnhild Momrak MNLA, Rainer Stange MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Katlinn Clavier MNLA, Andreas Vadum MNLA, Thomas Werth DL, Caroline Dilling MNLA, Maxwell Gitenstein MNLA, Annabel Danson MNLA, Geir Nummedal MNLA

Rådgivere/konsulenter: Aas-Jacobsen (RIB, RIVA, prosjektledelse), Vianova, (vei), Electronova (RIE), Geonova (RIG), EQC m.fl. (trikk), VIÖS (anleggsteknikk gatetrær), Holoconsult (teknisk beskrivelse)

Entreprenør: Skanska

Anleggsgartner: Nannestad Grøntmiljø AS

Arkitekt: Heyerdahl arkitektur AS

Annet: Lysdesign: Zenisk AS v/Kristin Bredal

Dronninga landskap AS

  • LC0A2902
  • LC0A3062
  • LC0A3164
  • LC0A3191
  • LC0A3261
  • LC0A3295

Liknende prosjekter